Hizmetlerimiz

  • Yerli ve yabancı gerçek & tüzel kişilere “ Gayrimenkul Alım / Satım Aracılık Hizmetleri / Brokerage “ sunmak,
  • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ( Anıtlar Kurulu ) nezdinde I. ve II.  Grup tarihi eser niteliğindeki gayrimenkullere yönelik gerekli tüm inceleme, izin, kurul karar takip ve sonuçlandırılma işlemlerini yürütmek,
  • İşlem konusu gayrimenkullerin mevcut ve olası imar v.b. mevzuatı çerçevesinde değerlendirilip İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’nca her tür “ Ruhsatlandıma ” işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gerekirse belirli standartlarda  ( SPK v.b. ) “ Gayrimenkul Değerleme Raporları ”  nı hazırlamak ya da istenirse şirket dışı bağımsız kurumlara hazırlatmak,
  • Yerli ve yabancı gerçek & tüzel kişilerden oluşan müşterilerimize istenirse ve gerekirse işlem konusu gayrimenkullere yönelik “ Hukusal Danışmanlık Hizmetleri” vermek,
  • İkinci grup tarihi binaların, restorasyon ve inşaat çalışmalarını organize etmek.